dinsdag 14 juli 2020

Endorsements voor Stichting Beeldlijn van noordelijke filmmakersNaar aanleiding van het B-advies (positief, maar wanneer er gehakt moet worden, dan valt Beeldlijn onder de spaanders) van de Kunstraad Groningen hebben noordelijke filmmakers op video hun mening over Beeldlijn geuit. 

In het kort over wat er aan de hand is. Voor de cultuurnota van de gemeente en provincie Groningen 2021-2024 heeft de Kunstraad Groningen een advies uitgebracht. De filmadviseurs van de Kunstraad gaan volgens mij echter meer van beeldvorming uit dan dat ze zich echt in het filmklimaat in het noorden verdiept hebben en de rol die Beeldlijn daarin speelt. 

In de afgelopen drie jaar heb ik meerdere keren via de Kunstraad gevraagd om een informatief gesprek met de filmadviseurs. Ik kreeg te horen dat daar geen aanleiding toe was.Toen Beeldlijn voor de film van Koos Buist Waddenzeevolk een ronkend positief advies kreeg, stond daar de volgende passage te lezen: 

 'Het is begrijpelijk dat hij (Koos Buist) het productiewerk door Beeldlijn laat uitvoeren maar er is bij de commissie op basis van eerdere ervaringen lichte twijfel of Beeldlijn de aangewezen organisatie is om in de noden van creatieve en gedreven kunstenaars te voorzien.'

Die zin ervaar ik als een twijfel aan mijn kunde, kennis en ervaring in wat een scheppingsproces nodig heeft. Daarom vroeg ik afgelopen juni weer een gesprek aan met de adviseurs. Ook nu zagen ze daartoe geen aanleiding. 
Wanneer u het met de hier onder cursief gedrukte tekst eens bent, geef ons dan toestemming uw naam in onze lijst van adhesiebetuigingen op te nemen en daarna te gebruiken bij onze campagne voor het behoud van Beeldlijn (waarbij wij ook gebruik maken van sociale media). Dat doet u door deze tekst aan pr@stichtingbeeldlijn.nl te zenden:

Ik ben van mening dat Stichting Beeldlijn al jaren kwalitatief interessante documentaires produceert én daarmee een onontbeerlijke pilaar vormt binnen het totaal van het Groninger cultuuraanbod en de zich snel en positief ontwikkelende filmwereld in het Noorden. Ook voor de toekomst heb ik er alle vertrouwen in dat Beeldlijn deze lijn vasthoudt en verder ontwikkelt.

En voor wie zin en tijd heeft, hier https://www.stichtingbeeldlijn.nl/endorsements/ kun je zien wie nu al getekend hebben én de volledige endorsements van de filmmakers.
Ik heb er alle vertrouwen in dat het nog goed komt.